Regenera Activa

Regenera Activa jest specjalnie zaprojektowanym systemem wykorzystującym autologiczny przeszczep komórek skóry. Podczas pojedynczej sesji pacjent jest zarówno dawcą jak i biorcą przeszczepu. Miejsce poddane zabiegowi stymulowane jest za pomocą komórek progenitorowych uzyskanych z miejsca pobrania przeszczepu, którym zawsze jest dokładnie ta sama tkanka, która później zostaje poddana leczeniu. Urządzenie REGENERA ACTIVA, poprzez skalibrowany proces mechaniczny oraz filtrację pozwala uzyskać wysoką koncentrację komórek zdolnych do regeneracji tkanek.