17th Scientific Conference (Konferencja Naukowo-Szkoleniowa)

Lecture at the 17th Scientific Conference of the Polish Association of Aesthetic Medicine and Anti Aging PT

XVII_konferencja_medycyna_estetyczna_psme_ptmeiaa_warszawa-574x250